AUTOPASS - REGISTRERING NY KUNDE
Slik oppretter du en AutoPASS-avtale hos Fjord1:
Kunder som ønsker å tegne avtale med fritak, kan registrere kundeopplysninger, men må sende inn fritaksdokumentasjon for å få godkjent avtalen.

Dersom du ønsker å registrere en etterskuddsavtale på trygdebil på Flakk Rørvik, må du fylle ut vanlig avtaleskjema og sende dette inn sammen med dokumentasjon fra NAV. Avtaleskjema fås ved å benytte kontaktinfo på www.flakkrorvik.no