ANDRE AVTALER - REGISTRERING NY KUNDE
Slik oppretter du en avtale hos Atlanterhavstunnelen AS:
Om du ønsker rabatt ved passering må du opprette egen avtale med Atlanterhavstunnelen. Når avtalen er ferdig utfylt og registrert sender vi deg et kort som skal nyttes som betalingsmiddel ved passering i bomstasjonen. Du får rabatt med det selskapet hvor du tegner avtale. Ønskes rabatt i begge anlegg, må avtale tegnes begge steder.

Ved å trykke på symbolet    får du mer informasjon om de enkelte punktene underveis i registreringsprosessen.